استخر و جکوزی

  • تعمیر و نگهداری استخر و سونا و جکوزی

  • طراحی و اجرای کامل استخر سونا و جکوزی

  • عیب یابی انواع سیستم های تصفیه آب استخر و جکوزی

  • عیب یابی انواع سیستم های گرمایشی و اسیدشویی مبدل های حرارتی

  • نشتی یابی و رفع نشتی استخر و جکوزی

  • رفع کدورت آب استخر و جکوزی و شفاف سازی

  • طراحی و نصب و تعمیر انواع دستگاه های تولید بخار

  • طراحی نصب و تعمیر هیترهای سونا خشک

  • اسیدشویی جداره استخر و رسوب زدایی

  • رفع بخار موجود در فضای استخر در فصل سرما

تعمیر و رفع عیوب استخر