تعمیر مشعل موتورخانه
15
مه

تعمیر مشعل موتورخانه

تعمیر مشعل موتورخانه : معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده، روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را هم به دنبال دارد. در همین راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز، عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

در ادامه به اهمیت تعمیر مشعل موتورخانه می پردازیم

چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی می نماییم:

• برق مشعل
• مسیر سوخت(شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)
• وضعیت کلیدها روی پنل کنترل

از طرف دیگر، سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

• کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
• فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشک ولطیف آن را تمیز می کنیم
• اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
• اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
• شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
• نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
• الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
• فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
• کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم

تیم متخصصین موتورخانه در خدمت شماست

در جدول زیر، شماری از عیب های رایج مشعل موتورخانه با ذکر علت و همچنین راهکار پیشنهادی، آورده شده است.

شما عزیزان می توانید با مراجعه به این جدول، جواب بسیاری از سوالات خود را در ارتبط با عیب یابی مشعل های موتورخانه و نحوه عملکرد متخصصان ما دریافت کنید.

با ما تماس بگیرید:
شما در حال مطالعه مقاله تعمیر مشعل موتورخانه هستید
شماره عیب علت چگونگی رفع عیب
1 کافی نبودن فشار کم بودن فشار شبکه گاز

از تنظیم خارج شدن کلید فشار گاز و یا معیوب شدن آن

کثیف شدن فیلتر

با شرکت گاز برای تنظیم فشار گاز تماس بگیریم

کلید را تنظیم و یا تعویض کنیم

فیلتر را تمیز کنیم

2 کار نکردن موتور به علت باز بودن مدار برق مشعل سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز مخصوص شعله

وجود اشکال در سیم کشی موتور به پایه رله

تنظیم نادرست اکوستات

معیوب بودن کلید فشار هوا

فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم

فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم

سیم کشی موتور را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

3 ریست شدن رله چند ثانیه پس از تشکیل شعله کثیف یا معیوب بودن میله یونیزاسیون

متصل نشدن بدنه مشعل به زمین

برعکس بودن اتصال فاز و نول به پایه

وضعیت میله یونیزاسیون و مدار آن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

رله را تعویض کنیم

اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم

فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم

4 خاموش شدن مکرر مشعل در حین کار تنظیم نبودن شعله

زیاد بودن فاصله بین الکترودها

باز نشدن گاز شیر مغناطیسی و درست عمل نکردن ترانسفورمر جرقه

جریان گاز و هوا را تنظیم کنیم

فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم

ولتاژ را حتی الامکان تقویت کنیم

5 پس زدن شعله وجود اشکال در سیستم جرقه زنی

نیاز به گاز یا هوا بیش از مقدار لازم

الکترودها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم

اتصال کابل جرقه به الکترودها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنیم و اگر اتصال بدنه کرده است آن را برطرف کنیم

گاز یا هوا را بررسی و تنظمی کنیم

6 زیاد بودن صدای مشعل لق خوردن دریچه تنظیم هوا

محکم نبودن دریچه تنظیم هوا در جای خود

نصب نادرست موتور در جای خود

معیوبی یاتاقان های موتور

لقی دریچه را برطرف کنیم

بادزن را در جای خود محکم کنیم

موتور را درست نصب کنیم

یاتاقان های موتور را تعویض کنیم

7

 

جرقه زده نشدن با کار کردن موتور تمام شدن گازوییل در منبع

کشیده شدن لوله مکش پمپ هوا یا داتشن گرفتگی در آن

گرفتگی نازل

کثیفی فیلتر

فاصله زیاد الکترودها

قطع بودن اتصال جرقه زن به پایه لره

معیوبی ترانسفورمر جرقه

معیوبی الکترودها

اتصال بدنه الکترودها

اگر گازوییل در منبع تمام شده باشد، آن را پر می کنیم

لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد، مکان سوراخ را پیدا کرده و برطرف کردن گرفتگی آن

نازل را باز می کنیم و تمیز می کنیم

فیلتر را تمیز می کنیم

فاصله الکترودها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله آن را تنظیم می کنیم

اتصال جرقه زن به پایه را وصل می کنیم

الکترودهای معیوب را تعویض می کنیم

الکترودهای اتصال یافته را جدا می کنیم و اتصال را برطرف می کنیم

8 پودر شدن نامناسب سوخت و کوتاه و نامنظم بودن شعله گرفتگی نازل

کافی نبودن فشار برای پودر کردن سوخت

نازل را تمیز می کنیم

اگرفشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد، پمپ را بررسی می کنیم. ممکن است چرخ دنده های آن فرسوده باشند، آن ها را تمیز می کنیم

فیلتر کثیف شده آن را تمیز می کنیم

اگر پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و آن را درست می کنیم

اگر منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد، آن را به حد مجاز برسانیم

اگر سیستم دولوله ای است، شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است،آن را سرجایش بگذاریم

خدمات سایت موتورخانه در تعمیر مشعل موتورخانه

سرویس دوره ای مشعل ها

مشعل ها به عنوان عامل اصلی تولید انرژی گرمایی در موتورخانه نقش بسزایی در موتورخانه ها ایفا می کند و ایفای این نقش مهم مستلزم سرویس و نگهداری مناسب و منظم می باشد

تیم نگهداری شرکت ماکان گستر با سرویس های منظم مشعل ها که شامل موارد ذیل می باشد به ایفای این وظیفه مهم کمک می کند:

  • نظافت دوره ای فیلتر های گاز
  • بررسی و کنترل و تنظیم فشار خط گاز مشعل
  • سرویس و نظافت —- هوا و گاز
  • تنظیم میله یون و نظافت میله یون و فتوسل و یونی سل
  • جریان گیری الکترفن مشعل و اطمینان از عدم درگیری بودن فن
  • آچار کشی پایه های رله و ترمینال های موجود
  • بررسی عملکرد صحیح ترموستات های نصب شده روی دیگ ها
  • تنظیم میزان نسبت سوخت و هوا — احتراق کامل
  • تخلیه منظم و دوره ای در ایر دیگ
اشتراک گذاری مطلب