الکتروموتور
21
مه

تعمير و نگهداری الکتروموتور

تعمير و نگهداری الکتروموتور شامل موارد زير می باشد :

موتورهای غيرضروری که به صورت تناوبی کار می کنند، خاموش و روشن شوند.

به منظور اطمينان از عملکرد صحيح همة تجهيزات و سيستم ايمنی، بازرسی چشمی کلی به عمل آيد.

شرايط موتور از طريق آناليز ارتعاش، دما و مقايسه با شاخص ها چک شود.

 

علل خرابی الکتروموتور

آلودگی 26%
اضافه بار 25%
رطوبت 17%
بلبرینگ 12%
تك فاز 10%
– كاركرد طولانی استهلاك 5%
متفرقه 5%

دلایل سوختن الکتروموتور

کیفیت توان:

1ولتاژ گذرا

2-عدم تعادل ولتاژ

3-اعوجاج هارمونیکی

درایوهای فرکانس متغیر:

4-بازتابها در سیگنالهای PWM خروجی درایو 5

-جریان سیگما

6-اضافه بارهای عملیاتی

عوامل مکانیکی:

7-نا هم محوری

8-عدم تعادل شفت

9-شل و آزاد بودن شفت

10-فرسودگی یاتاقان

عوامل نصب نادرست:

11-پایه ضعیف

12-کشیدگی و کرنش لوله

 

قبل مطالعه مقاله تعمير و نگهداری الکتروموتور مراحل نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان را مطالعه بفرمایید:

مطالعه

اشتراک گذاری مطلب