06
ژوئن

حرارت مرکزی

در سری جدید مقالات سایت موتورخانه در خصوص حرارت مرکزی و انواع حرارت مرکزی صحبت خواهیم کرد. در فصل گذشته مقالات در خصوص سیستم دفع فاضلاب مقالاتی را مرور کردیم…

تعریف حرارت مرکزی:

حرارت در مرکزی بنام موتورخانه تولید و توسط سیال ناقل به محیط منتقل میشود.

محاسن حرارت مرکزی:

کنترل راحت دما، ایمنی، توزیع دمای مناسب

فرآيند توليد و انتقال حرارت:

گرماي لازم جهت جبران  تلفات حرارتي ساختمان توسط يك ديگ در محلي بنام موتورخانه بر روي آب يا بخار سوار شده توسط لوله هاي ناقل به مبدلهاي حرارتي ( رادياتور يا كنوكتور ) مستقر در اتاقها منتقل مي گردد. سيال عامل يا ناقل حرارت، پس از  انجام تبادل حرارتي در اتاق، به ديگ برگشت داده ميشود  و اين سيكل تكرار ميشود. و تمام اين مراحل را ميتوان با ترموستات يا اگوستات  كنترل نمود.

انواع سیستمهای حرارت مرکزی

در این قسمت انواع سیستم حرارت مرکزی از نظر سیال عامل را نام می بریم:

1. آبگرم ( باز )

2. آب داغ ( بسته )

3. بخار آب

4. هوای گرم

انواع سیستم حرارت مرکزی

سيستم آبگرم:

 •  فشار سيستم با فشار محيط يكسان ( منبع انبساط باز )
 • حد اكثر دماي آب ، نقطه جوش ( حدود 190 درجه فارنهايت )

سيستم آب داغ:

 •  فشار سيستم بيشتر ازفشار محيط ( منبع انبساط بسته )
 • دماي آب  بيش از نقطه جوش  ( حدود 400 درجه فارنهايت )
 • راندمان بالا، قطر لوله ها كمتر،  هزينه تعمير و نگهداري بالاتر

سيستم بخار:

 • دماي بخار فوق العاده بالا، راندمان خيلي بالا، نياز به پمپ ندارد. در ساختمانهاي بزرگ ( هتلها، بيمارستانها، كارخانجات ) كه مصرف بخار دارند كاربرد دارد. هزينه اوليه و تعمير ونگهداري بالا

سيستم هواي گرم:

ناقل حرارت هواست، هزينه سيستم كمتر، كيفيت گرمايش هوا پايين تر

انواع سیستمهای حرارت مرکزی

در این قسمت انواع سیستم حرارت مرکزی از نظر برگشت آب را نام می بریم:

1. برگشت مستقیم

2. برگشت معکوس

3. تک لوله‌ای

4. مختلط

انواع سیستم حرارت مرکزی

سیستم برگشت مستقیم:

 • مجموع طول لوله رفت و برگشت هر رادياتور با ديگري متفاوت است.
 • رادياتورهاي نزديكتر به موتورخانه، افت فشار كمتر و لذا انتقال حرارت بيشتر دارند.
 • قطر لوله رفت و برگشت متناظر است.
 • اگر توزيع حرارت يكسان مد نظر نباشد اين سيستم به صرفه است.

سیستم برگشت مستقیم آب حرارت مرکزی

برگشت معکوس

 • مجموع طول لوله رفت و برگشت همه رادياتورها با هم يكسان است.
 • در نتيجه ميزان انتقال حرارت همه رادياتورها با هم يكسان است.
 • قطر لوله رفت و برگشت متفاوت است.
 • اگر توزيع حرارت يكسان مد نظر باشد اين سيستم  مناسب است.

سیستم برگشت معکوس حرارت مرکزی

یک لوله ای

 • جهت رفت و برگشت آب به مبدلهاي حرارتي تنها از يك لوله اصلي استفاده ميشود. براي اتصال لوله هاي رفت و برگشت مبدل حرارتي به لوله اصلي از اتصالات مخصوصي استفاده ميشود كه در شكل اسلايد بعد نشان داده شده است. از لحاظ مصرف لوله به صرفه تر از روشهاي ديگر است و لي همان مشكل برگشت مستقيم وجود دارد.

سیستم یک لوله ای حرارت مرکزی

برگشت مختلط

 در هر طبقه رادياتورها نسبت به هم برگشت مستقيم متصل شده اند ولي طبقات نسبت به هم برگشت معكوس هستند. لذا تركيب اين دو برگشت مختلط مي‌باشد.

سیستم برگشت مختلط حرارت مرکزی

توضیحات : حرارت مرکزی به انگلیسی ، کلیک کنید

ممنون که با ما همراه بودید

اشتراک گذاری مطلب